Over betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De administratieve afhandeling van onze facturen voeren wij zelf uit. Dat betekent dat wij zelf onze facturen verzenden en aannemen. Wat dat voor u betekent leggen we graag aan u uit.

Factuur ZorgSamen Pedicures

Op al onze facturen zijn de betalingsvoorwaarden van ZorgSamen Pedicures B.V. van toepassing. Wij versturen de facturen meerdere malen per week aan onze patiënten. Wij dienen de facturen niet in bij uw zorgverzekeraar en verrekenen daarom ook niet eventuele vergoedingen van uw verzekeraar.

Factuur zelf indienen

U moet de facturen dus zelf indienen bij uw zorgverzekeraar om eventueel in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw (aanvullende) zorgverzekering. U doet dit volgens de richtlijnen van uw zorgverzekeraar.

Factuur te vroeg ontvangen?

Krijgt u een orthese aangemeten? Het kan het voorkomen dat u eerder uw factuur ontvangt dan dat u uw ortheses ontvangen heeft. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wat is een vektiscode?

Op uw factuur staan zogenaamde vektiscodes. Vektiscodes zijn behandelingscodes. Deze zijn bij uw zorgverzekeraar bekend. De zorgverzekeraar betaalt uit op basis van deze codes.

Factuur per mail of post

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de factuur per e-mail. Via de email kunt u betalen met een QR-code. Als uw e-mailadres niet bij ons bekend is, ontvangt u de factuur via de post.

Pinbetalingen geaccepteerd

Wij streven ernaar om het betalingsproces zo gemakkelijk en veilig mogelijk te maken. Daarom accepteren wij op al onze locaties pinbetalingen. Dit betekent dat u bij elk van onze vestigingen, ongeacht de locatie, met uw pinpas kunt betalen.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw factuur?

  • Het bedrag dat u dient te betalen staat vermeld op de factuur.
  • Wij verwachten dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum.
  • Als u de factuur niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de factuur alsnog te voldoen binnen 14 dagen vanaf de datum van der herinnering. Mocht de betaling binnen deze gestelde termijn uitblijven, dan brengen wij rente- en incassokosten in rekening.
  • Als u de factuur ook na deze herinnering niet betaald, zijn wij genoodzaakt om uw openstaande factuur over te dragen aan de deurwaarder met extra incassokosten en rentekosten tot gevolg. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen en komen bovenop het bedrag van de openstaande factuur.
  • Wij brengen uw betaling eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw factuur.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw factuur uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
  • U ontvangt de factuur van ons via e-mail of per post.
  • Het e-mailadres waarmee wij u de e-mail met factuur sturen is backoffice@zorgsamenpedicures.nl. Controleer het mailadres, om digital phishing-praktijken te voorkomen.  

Samen houden wij uw voeten gezond

Wij zijn aangesloten bij


Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details