Over ZorgenSamen

Zorgsamen Pedicures

ZorgSamen Pedicures is ontstaan vanuit een samenwerking tussen gepassioneerde medisch pedicures en podotherapeuten die allen een sociaal en toegankelijk voetzorgsysteem nastreven. We hebben een gezamenlijk doel: het toegankelijk houden van medisch noodzakelijke voetzorg voor iedereen in Nederland.

Het toegankelijk houden van medisch noodzakelijke voetzorg in Nederland voor iedereen

De pedicures van ZorgSamen streven het doel ”het toegankelijk houden van medisch noodzakelijke voetzorg in Nederland voor iedereen” na door te werken vanuit een positieve instelling, vertrouwen in elkaar en in het systeem te hebben en door in verbinding met elkaar te staan. We geven op deze manier een gezamenlijk antwoord op de uitdagingen van morgen.

Medisch noodzakelijke voetzorg

Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaan we voetzorg die nodig is om functioneringsproblemen te voorkomen die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of van mensen die niet zelf in staat zijn om de voetverzorging op zich te nemen.

Bepaalde ziektebeelden, zoals diabetes of nierfalen, kunnen complicaties zoals een slechte doorbloeding of een verminderd of afwezig gevoel in de voeten met zich meebrengen. Hierdoor is er een verhoogd risico aanwezig op het krijgen van slecht genezende wonden aan de voeten.

Een slecht of niet genezende wond heeft veel invloed op de kwaliteit van leven en de levensverwachting van de patiënt. Bij het niet tijdig ingrijpen, kan er in sommige gevallen zelfs een amputatie nodig zijn.

Waarom is ZorgSamen Pedicures opgericht?

ZorgSamen Pedicures is opgericht als antwoord op de zorgen die er leven. Steeds meer medisch pedicures, vaak zelfstandigen, geven aan dat het met de huidige beschikbare tarieven, voor hen niet meer haalbaar is om medisch noodzakelijke voetzorg te verlenen betaald vanuit de basisverzekering.

De aangeboden tarieven liggen boven het niveau wat een gemiddelde zelfstandige in Nederland verdiend en is gelijk aan of hoger dan een paramedisch uurtarief waar zorgverzekeraars mee rekenen. Er zal de komende jaren dus naar alle waarschijnlijkheid niet meer ruimte in dit tarief ontstaan, terwijl de zorgvraag zal stijgen. Dit brengt een risico met zich mee, namelijk dat er niet meer aan de zorgvraag kan worden voldaan vanuit de voetenbranche.

Ondanks dat veel pedicures bewust hebben gekozen om medisch pedicure te worden en de branche vereniging dat ook heeft aangejaagd, is de doelgroep mensen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben en de extra administratie en verplichtingen die het zijn van zorgverlener met zich meebrengt, niet populair bij de pedicures.

Het leveren van cosmetische zorg, zorg die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering, of mensen zelf laten betalen, levert naar eigen zeggen van de zelfstandig pedicure, meer geld op.

Vanuit ZorgSamen willen we nu al anticiperen op de zorgen van morgen, want samen staan we sterk.

Eén team één taak

Bij ZorgSamen werken onze medisch pedicures in teamverband zowel fysiek als digitaal samen, vaak ook met podotherapeuten, op diverse locaties in Nederland. Door samen te werken, casussen te delen en veel aandacht te besteden aan wat wél kan in plaats van wat niet kan, ontstaat er een efficiëntie werkwijze. Er is veel onderling overleg, ervaringen worden gedeeld en “een leven lang blijven leren” door het volgen van diverse afwisselende scholingen, is het motto.

ZorgSamen Pedicures groeit snel. Er zijn veel (medisch) pedicures die na hun opleiding graag binnen een groter samenwerkingsverband willen werken. Dit biedt namelijk ook zekerheid in roerige tijden.

Naast dat we goed voor de patiënten zorgen, zorgen we binnen ZorgSamen Pedicures als zorgverleners ook goed voor elkaar. We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zekerheid en veiligheid in een organisatie waar voor “de goede zaak” wordt gewerkt, en je naast je inkomen ook met voldoening aan de slag kan.

Samen houden we uw voeten gezond

Wij zijn aangesloten bij


Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details