Medisch pedicure

Vergoedingen (medisch) pedicure

Niet alle behandelingen die de medisch pedicure uitvoert worden door de zorgverzekeraars vergoedt. We leggen u graag uit wat er vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. Voor de hoogte van de vergoeding adviseren wij u altijd te kijken in uw polis, contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar of bekijk het vergoedingenoverzicht van dit jaar.

Pedicure zorg vanuit de basisverzekering

Niet alle behandelingen die de medisch pedicure uitvoert worden door de zorgverzekeraars vergoedt. Vanuit de basisverzekering heeft u alleen recht op vergoeding van medische voetzorg door de pedicure als u een chronische ziekte heeft en een verhoogde kans op voetwonden heeft. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u eerst een podotherapeut bezoeken. De huisarts kan u doorverwijzen naar de podotherapeut.

De podotherapeut stelt na een uitgebreid onderzoek een zorgprofiel en een persoonlijk behandeltraject vast waaruit blijkt of u medisch noodzakelijke voetzorg nodig heeft of niet. Alleen als u medisch noodzakelijke voetzorg nodig heeft, heeft u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering en hoeft u de behandelingen bij de medisch pedicure, gericht op het voorkomen van wonden, niet te betalen. Er is dan ook geen sprake van een eigen risico.

De podotherapeut stelt jaarlijks een persoonlijk behandelplan samen. Hierin staan, naast de podotherapeutische zorg, ook de voetbehandelingen door een medisch pedicure in.

Volledige voetverzorging als aanvulling op uw behandeltraject
Wanneer u zorg uit de basisverzekering ontvangt, is deze zorg beperkt tot alleen de risicoplekken (met betrekking tot het voorkomen van een wond). Het gaat dus niet om een totale voetbehandeling. We begrijpen dat het voor u makkelijk en fijn is om wel een totale voetbehandeling te krijgen, waarbij bijvoorbeeld uw nagels worden geknipt. Uiteraard is dit mogelijk als u dit graag wilt. De kosten hiervan betaalt u zelf. Soms zijn er hiervoor vergoedingen beschikbaar, dit is afhankelijk per verzekeraar.

Pedicure zorg vanuit de aanvullende verzekering

Het kan zijn dat u voetklachten heeft als gevolg van medische
oorzaken, zoals reuma of een dwarslaesie. U heeft dan niet altijd
risico op het ontstaan van wonden. Als u geen risico loopt op
het ontstaan van wonden dan valt uw voetzorg bij een medisch
pedicure niet onder de basisverzekering. Wel kunt u bij veel
zorgverzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten voor
voetzorg door een medisch pedicure. Vraag hiernaar bij uw
zorgverzekeraar. Als u geen aanvullende zorgverzekering heeft,
moet u de voetzorg bij de medisch pedicure zelf betalen.

De exacte vergoeding bij een aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld 100% van de kosten, terwijl u bij anderen zorgverzekeraars een deel zelf moet betalen. De zorgverzekeraar vergoedt dan bijvoorbeeld 75% van de zorgkosten, met een maximumaantal pedicurebehandelingen. Voor de hoogte van uw vergoeding adviseren wij u altijd te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Verklaring medisch specialist nodig

Om voor de vergoeding van de medisch pedicure in aanmerking te komen heeft u vaak een verklaring nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze verklaring is een soort verwijzing waarin staat om welke voetaandoening het gaat.

Controleer uw verzekering goed

Bezoekt u ook een podotherapeut? Om niet onverwachts toch voor eigen kosten te staan, is belangrijk om te checken of de vergoeding die u ontvangt voor de medisch pedicure en de vergoeding die u ontvangt voor de podotherapeutische zorg uit hetzelfde “budget” komen, of uit verschillende. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Kijk hiervoor goed in uw polis of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Samen houden we uw voeten gezond

Wij zijn aangesloten bij


Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details