Over ZorgenSamen

Kwaliteit van zorg

Binnen ZorgSamen Pedicures vinden we het leveren van optimale kwaliteit voor onze patiënten erg belangrijk. Als team hebben een aantal voorwaarden gesteld waarvan we vinden dat alle medisch pedicures werkzaam binnen ZorgSamen aan moeten voldoen. Deze zijn als volgt:

Erkende, gediplomeerde en gecertificeerde medisch pedicures

Onze medisch pedicures zijn in het bezit van een diploma tot medische pedicure en zijn lid van een brancheorganisatie (Provoet, STIPEZO of de NMMV). Ingeschreven staan bij een brancheorganisatie betekent dat de pedicures professioneel, hygiënisch, veilig en gezond werken volgens de codes, protocollen en richtlijnen van de branchevereniging. Ook staan onze pedicures geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor de
Pedicure (KRP). Het KRP garandeert dat de pedicures die daar staan ingeschreven hun kennis en kunde op peil houden door het volgen van bij- en nascholingen.

Onze medisch pedicures zijn bekend met de inhoud van het bedrijfshandboek voor de medisch pedicure en de geldende beroepscode en ze werken volgens de richtlijn Hygiëne & Infectiepreventie, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Uiteraard zijn de pedicures ook op de hoogte van alle vakinhoudelijke richtlijnen die een link hebben met de
uitvoering van hun werkzaamheden.

Vroegtijdige signaleringsfunctie

Onze medisch pedicures hebben een vroegtijdige signaleringsfunctie. Dit betekent dat ze tijdens de voetbehandeling letten op signalen waar een podotherapeut of dokter bij betrokken moet worden, bijvoorbeeld bij een drukplek wat een wondje kan worden.

Wondbeleid

Wanneer er sprake is van een (gemaakte of reeds aanwezige) wond, werken onze medisch pedicures volgens het intern opgestelde wondbeleid. Het doel is een zo compleet mogelijke verslaglegging.

Zorg aan huis

Mocht het noodzakelijk zijn, dan verlenen onze medisch pedicures ook zorg aan huis.

Kwaliteitwaarborging

Als organisatie voldoen we aan de eisen die de Wkkgz aan organisaties stelt, zo hebben we een klachtenfunctionaris in dienst en worden snij-en prikincidenten evenals andere incidenten gemeld.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

ZorgSamen Pedicures werkt volledig volgens de Privacy AVG wetgeving.

Meer weten over onze betalingsvoorwaarden & privacy- en cookiebeleid.

Samen houden wij uw voeten gezond

Wij zijn aangesloten bij


Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details