Medisch pedicure

Wat doet een (medisch) pedicure?

Medisch pedicures houden zich voornamelijk bezig met de behandeling van (potentiële) risicovoeten. Het gaat dan vaak over de behandeling van drukplekken, zoals plekken met te veel eelt, diverse soorten likdoorns en het behandelen van nagels die verdikt zijn of ingroeien. Onze medisch pedicures hebben daarnaast de kennis om drukreguleringstechnieken toe te passen, wonden adequaat te verzorgen en nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelregulatietechnieken toe te passen.

Brede theoretische kennis

Om goede pedicurebehandelingen te kunnen geven, beschikken al onze medisch pedicures over een brede theoretische kennis. Kennis over anatomie, fysiologie, pathologie, orthopedie, dermatologie, hulpmiddelen, schoenen en schoenaanpassingen. Ook hebben ze medische kennis van verschillende ziektebeelden, de effecten hiervan op de voeten en weten ze wanneer behandelen níet zinvol is.

Stimuleren van patiënten

Naast het behandelen van risicovoeten en het verzorgen van voeten, is het stimuleren van patiënten om zelf óók goed de voeten te zorgen, onderdeel van het werk van onze medisch pedicures. Zelfzorg kan o.a. bestaan uit het goed in de gaten houden van de voeten, bijvoorbeeld met behulp van zelfmanagement tools (zoals een speciaal ontwikkelde app voor mensen met een hoog risico op voetwonden). Daarnaast verschaffen onze pedicures patiënten informatie over hoe de voeten het beste verzorgd kunnen worden en geven ze duidelijk schoenadvies.


Vroegtijdige signaleringsfunctie

Onze medisch pedicures hebben een vroegtijdige signaleringsfunctie. Dit betekent dat ze tijdens de voetbehandeling letten op signalen waar een podotherapeut of dokter bij betrokken moet worden, bijvoorbeeld bij een drukplek wat een wondje zou kunnen worden.

Samenwerking

Doordat onze medisch pedicures veel samenwerken met huisartsen en podotherapeuten, is er veel kennis aanwezig over wat deze andere disciplines voor de patiënt kunnen betekenen en kunnen de pedicures snel doorverwijzen wanneer dat nodig is. Terugkoppeling naar andere disciplines gebeurt via heldere rapportages.

Samen houden we uw voeten gezond

Wij zijn aangesloten bij